Velkomstbrev til                                _________________

 

Din faste kontaktperson er              _________________

 

Ordningen skal sikre, at du i din første tid i koret har nem mulighed for at få svar på dine eventuelle spørgsmål. 

Den normale øveaften er onsdag kl. 18:30 – ca. 21. Øvested er: Festsalen på Tønder Kulturskole, Østergade 63, 6270 Tønder. Vi øver ikke i de uger, hvor skolen holder fri. 

Du skal melde afbud til formanden eller næstformanden, hvis du ikke kan deltage i en øveaften.

 

Aftenen indledes med, at vi varmer op; først med sange fra Højskolesangbogen og derefter med øvelser ledet af dirigenten. Så følger selve øvningen resten af tiden med en pause på omkring 20 minutter midtvejs. Typisk øves sange og satser til kommende koncerter. 

I pausen kan man spise og drikke, hvad man har medbragt. Iblandt byder et kormedlem på lækkerier, hvis vedkommende har haft rund fødselsdag eller lignende.

 

Omkring det kortekniske 

Noder og tilhørende tekster udleveres af bestyrelsen . 

Lydfiler: Man har mulighed for at øve selv, idet der på hjemmesiden lægges lydfiler (til hhv. sopran, alt, tenor og bas), som kan afspilles på computer. Det kan være en idé at downloade lydfilerne til sin mobiltelefon, så man kan lytte/øve andre steder end foran computeren. 

Ved koncerter lægges vægt på den visuelle præsentation. Oftest optræder vi med sort påklædning, hvortil damerne har blåt eller rødt tørklæde afhængig af sæsonen, og vi har alle sorte nodemapper.
 

Kormedlemmer 

Det sociale er vigtigt, man skal føle sig godt tilpas sammen. En hjælp hertil er hhv. medlemslisten med navn, telefon og e-mail samt medlem-fotogalleriet, hvor man er grupperet ud fra ens stemmetype: sopran, alt, tenor og bas.

Medlemsliste og medlem-fotogalleri findes på korets hjemmeside. 

Koret har en gavekasse til brug ved runde fødselsdage og lignende lejligheder. 

Koncerter 

Koncerterne er kronen på værket, det vi arbejder henimod hver eneste øveaften. 

De traditionelle koncerter er sæsonmæssigt inddelt, således at vi om foråret påregner en koncert, om efteråret en Café-koncert og i december 2-3  julekoncerter i de omkringliggende kirker. 

Men der er også plads til improvisation. I flæng fra tidligere kan nævnes: arrangementer med Grænsekorene, kirkekoncerter, korstævner, Tønder Festival.

 

Vedtægter 

Tønderkorets vedtægter findes på korets hjemmeside.

 

Kontingent 

Betales 2 gange årligt. Almindelig pris er 750 kr. pr. gang. Pensionister 650 kr. pr. gang.

 

Tønderkorets hjemmeside 

Adressen er: www.toenderkoret.dk  Gå selv på opdagelse. Dele er dog beskyttet med brugernavn og kodeord. Brugernavnet er ”kormedlem” mens kodeordet er hemmeligt. Du kan få det af din faste kontaktperson.