Velkommen til Tønderkorets hjemmeside.

 

Den 27. februar 2020: Koret holder pause de næste måneder, hvor der søges en ny dirigent. Der arbejdes henimod at starte igen til september 2020.   

 

Koret synger et afvekslende program af både klassiske satser, kirkelige og verdslige korsange, og arbejder i hver sæson frem mod såvel kirkekoncerter som verdslige koncerter.

Nye medlemmer er meget velkomne i koret, såvel herre- som damestemmer. Kontakt korets formand Tove Bogh, tlf. 2012 4731, mail: tovebogh@gmail.com                        

Nodekendskab er ikke nødvendigt for optagelse i koret, men du skal have en god og ren sangstemme.

Koret er tilknyttet FOF. 

Du kan også finde Tønderkoret på Facebook - søg på Tønderkoret.

Tønderkoret er medlem af Danske Folkekor.