vectorstock 25827249 beskret

          Velkommen til Tønderkorets hjemmeside.

 

Koret er nu godt i gang med at synge de dejlige efterårssange.

Vi mødes hver torsdag kl. 18.30 til 21.15 på

Tønder Overbygningsskole, Skolevej 9, 6270 Tønder.   

Korets dirigent: Antonia Blaser.  

 Antonia er uddannet i orgel og korledelse ved Løgumkloster Kirkemusikskole.

Udover sin organistansættelse ved kirkerne Kværs og Egernsund, dirigerer Antonia Spirekoret og Forældrekoret ved Sønderjysk Sangcenter i Sønderborg. Hun synger selv i Aabenraa Vokalensemble og i ekstrakoret ved Landestheater Schlesvig Holstein i Flensborg.

De første to gange er prøvegange, herefter melder man sig endeligt til. Kontingentet er 550 kr. pr. halvår.  

Koret synger et afvekslende program af både klassiske satser, kirkelige og verdslige korsange, og arbejder i hver sæson frem mod en eller flere koncerter.

Nye medlemmer er meget velkomne i koret, såvel herre- som damestemmer. Nodekendskab er ikke nødvendigt, men du skal have en god og ren sangstemme. 

Du kan også finde koret på Facebook - søg på Tønderkoret.

Korets formand Tove Bogh, tlf. 2012 4731, mail: tovebogh@gmail.com                        

Koret er tilknyttet FOF. 

Tønderkoret er medlem af Danske Folkekor