vectorstock 25827249 beskretVelkommen til Tønderkorets hjemmeside.

Efterårssæsonen er i fuld gang, vi mødes torsdage kl. 18.30-21.15

i musiklokalet på Tønder Grundskole

                      Holmevej 2, 6270 Tønder.                                 

Nye medlemmer er meget velkomne i koret, såvel herre- som damestemmer.

           Nodekendskab er ikke nødvendigt, men du skal have en god sangstemme.            

Korets dirigent: Antonia Blaser.  

 Antonia er uddannet i orgel og korledelse ved Løgumkloster Kirkemusikskole.

Udover sin organistansættelse ved Ullerup kirke, dirigerer Antonia Spirekoret og Forældrekoret ved Sønderjysk Sangcenter i Sønderborg. Hun synger selv i Aabenraa Vokalensemble og i ekstrakoret ved Landestheater Schlesvig Holstein i Flensborg.

De første to gange er prøvegange, herefter melder man sig endeligt til, halvårligt kontingent er på 650 kr.  

Koret synger et afvekslende program af både klassiske satser, kirkelige og verdslige korsange, og arbejder i hver sæson frem mod en eller flere koncerter.

Du kan også finde koret på Facebook - søg på Tønderkoret.

Korets formand Tove Bogh, tlf. 2012 4731, mail: tovebogh@gmail.com                        

Koret er pr. 1. januar 2022 tilknyttet Musikaftenskolen i Løgumkloster. 

Tønderkoret er medlem af Danske Folkekor