vectorstock 25827249 beskret

 Velkommen til Tønderkorets hjemmeside.

Korets dirigent: Antonia Blaser.  

 Antonia er uddannet i orgel og korledelse ved Løgumkloster Kirkemusikskole.

Antonia har tidligere været lærer ved den tyske skole i Tinglev, men er netop tiltrådt som organist ved Egernsund og Kværs kirker.

Udover sin organistansættelse, dirigerer Antonia Spirekoret og Forældrekoret ved Sønderjysk Sangcenter i Sønderborg. Hun synger selv i Aabenraa Vokalensemble og i ekstrakoret ved Landestheater Schlesvig Holstein i Flensborg.

Tønderkoret  mødes torsdage kl. 18.30.-21.15 på Overbygningsskolen, Skolevej 9, 6270 Tønder.

                                                  Covid19 retningslinier med hensyn til afspritning og afstand overholdes.

De første to gange er prøvegange, herefter melder man sig endeligt til. Kontingentet er 550 kr. pr. halvår.  

Koret synger et afvekslende program af både klassiske satser, kirkelige og verdslige korsange, og arbejder i hver sæson frem mod en eller flere koncerter.

Nye medlemmer er meget velkomne i koret, såvel herre- som damestemmer. Nodekendskab er ikke nødvendigt, men du skal have en god og ren sangstemme. 

Du kan også finde koret på Facebook - søg på Tønderkoret.

Korets formand Tove Bogh, tlf. 2012 4731, mail: tovebogh@gmail.com                        

Koret er tilknyttet FOF. 

Tønderkoret er medlem af Danske Folkekor